Thông báo của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Theo đề nghị của Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 129/CV-TA51 ngày 5/6/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Đại sứ quán thông báo số 18/TB-TLVA ngày 26/4/2022 về việc thụ lý vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là ông Trần Hùng, địa chỉ ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng và bị đơn là bà BUI THI CAM (CAM T BUI), địa chỉ: 516 VALVERDE DR SE ALBUQUERQUE NM 87108.

Đề nghị bà BUI THI CAM đến Đại sứ quán nhận thông báo của Toà án. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, nếu các cá nhân liên quan không đến nhận hồ sơ, thì Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin cho Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.