Các vấn đề khác

I. Danh mục miễn thị thực của Việt Nam với các nước

 

II. Trang thông tin điện tử về di cư: http://dicu.gov.vn/

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ xin giới thiệu trang thông tin điện tử về di cư do Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao quản lý  nhằm mục đích vừa cung cấp thông tin cập nhật hữu ích về di cư quốc tế cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý di cư Việt Nam, vừa phục vụ tốt cho cộng đồng trong việc tham khảo thông tin để từng cá nhân có quyết định phù hợp cho bản thân mình khi ra nước ngoài. Trang thông tin điện tử này cũng cho phép người di cư đăng ký thông tin cá nhân, thời gian và địa chỉ nơi đến ở nước ngoài để khi xảy ra sự cố (như động đất, sóng thần, tai nạn rủi ro…), sẽ nhận được sự hỗ trợ, bảo hộ kịp thời từ phía các cơ quan đại diện Việt nam tại khu vực.

 

III. Thông tư 236/2009/TT-BTCThông tư 156/2015/TT-BTC

 

IV. Nghị định 82/2015/NĐ-CP Quy định về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vơ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam