Thành công của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng là thành công của Việt Nam

Ngày 19/4/2022, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự tại cuộc gặp chào mừng do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) chủ trì tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gửi lời cảm ơn đến USABC vì sự quan tâm và hỗ trợ dành cho Việt Nam, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với USABC cũng như các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ để hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Việt Nam, bởi thành công của nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng là thành công của Việt Nam.