Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính phát triển Hoa Kỳ (DFC).

Ngày 01/4/2022, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc gặp với ông Scott A. Nathan, Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính phát triển Hoa Kỳ (DFC). Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ vui mừng khi DFC quan tâm và cam kết hỗ trợ các dự án phát triển tại Việt Nam, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với DFC để khám phá và hiện thực hoá tiềm năng hợp tác song phương.