Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gặp Quyền Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Ngày 14/4/2022, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc gặp với ông Jason Hafemeister, Quyền Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Đối ngoại, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để trao đổi về các hoạt động hợp tác nông nghiệp song phương trong thời gian tới.