Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gặp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa

Ngày 28/4/2022, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã gặp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Tại cuộc gặp, Đại sứ Dũng cảm ơn những hỗ trợ quan trọng mà WB dành cho Việt Nam và những đóng góp của bà Victoria Kwakwa đối với việc thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa WB và Việt Nam. Đại sứ Dũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với WB và cá nhân bà Kwakwa để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam.