Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gặp Thứ trưởng Bộ Thương mại Marisa Lago và The Asia Group

Ngày 17/3/2022, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Thương mại Marisa Lago để trao đổi về thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cũng trong ngày 17/3, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc trao đổi với The Asia Group về cơ hội, tiềm năng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.