Thông báo lịch làm việc của Đại sứ quán

 

Trụ sở Đại sứ quán tại Suite 400, 1233 20th St NW, Washington D.C. 20036 mở cửa từ 10:00-12:00 và 14:00-17:00 vào thứ Ba và thứ Năm. Các hoạt động trong ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu sẽ được triển khai bằng hình thức làm việc từ xa. 

 

Các dịch vụ lãnh sự được giải quyết tại Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán, từ 9:00 đến 17:00 giờ, thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu.

 

Các thủ tục dịch vụ lãnh sự không yêu cầu người đăng ký trình diện có thể được thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ:

 

Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam

1233 20th Street NW, Suite 400

Washington D.C. 20036

 

Trong trường hợp cần có thêm thông tin liên quan đến các thủ tục đăng ký trực tuyến, đề nghị liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán tại số điện thoại 202-716-8666; 202-615-4141, hoặc qua email: visatovn@vietnamembassy.us./.