Đầu mối liên hệ dành cho công dân Việt Nam khi cần hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh COVID-19

 

Đầu mối liên hệ dành cho công dân Việt Nam khi cần hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh COVID-19:

 

- Cơ quan đại diện Việt Nam nơi gần nhất (tại Hoa Kỳ có các Cơ quan đại diện tại Washington DC, Lãnh sự quán tại New York, các Tổng Lãnh sự quán tại Houston và San Francisco).

 

  • Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC: +1 202 716 8666 hoặc email vietnamembassy.covid19@gmail.com
  • Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston: +1 832 998 6238
  • Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco: +1 415 922 1707
  • Lãnh sự quán Việt Nam tại New York: +1 212 644 2535 / + 1 212 644 0831
  • Số điện thoại Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao: +84.981.84.84.84.

 

- Các cơ quan chức năng sở tại (cơ sở y tế gần nhất, 911, cảnh sát địa phương...).

 

- Các hội thanh niên, sinh viên, các tổ chức dành cho người Việt Nam đang học tập, làm việc tại Hoa Kỳ gần nơi cư trú./.