Đảng ủy Bộ phận khu vực Washington DC phát động Phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về công tác Đối ngoại

 

Sáng 8/8, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đảng ủy Bộ phận khu vực Washington DC đã trang trọng tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua trong toàn Đảng Bộ để thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về công tác Đối ngoại”. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Bí thư Đảng ủy nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và toàn thể đông đảo đảng viên của 6 Chi bộ trực thuộc tại Washington DC.

 

 

Buổi Lễ phát động phong trào là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người (1969-2019), trong đó các đồng chí đảng viên đã cùng nhau trao đổi sâu hai chuyên đề nội dung liên quan, tập trung vào các vấn đề thời sự và nhiệm vụ cần làm ngay về công tác xây dựng Đảng “mạnh khỏe, chắc chắn”, phát huy hiệu quả việc học tập tư tưởng của Bác trong sự nghiệp đối ngoại hiện nay và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với Đảng bộ, từng Chi bộ và đảng viên trong thời gian tới.

 

 

Phát biểu định hướng chỉ đạo cũng như chia sẻ tình cảm kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di sản quý giá của Người, đồng chí Hà Kim Ngọc nêu bật 5 nội dung gắn mật thiết với nhiệm vụ và công việc sát sườn của tất cả cán bộ đảng viên công tác tại địa bàn Hoa Kỳ. Đó là: Đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết và giữ vững nguyên tắc này thông qua không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, với tinh thần phụng sự Tổ quốc; Thấm nhuần tư tưởng kết hợp thành công sức mạnh dân tộc và thời đại, trong đó hết sức tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng quốc tế, tăng cường hợp tác trên các điểm đồng và thẳng thắn đấu tranh giải quyết các khác biệt; Bảo đảm nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại nhưng linh hoạt, sáng tạo trong ứng xử tháo gỡ khó khăn, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và cơ quan; Đoàn kết phát huy trí tuệ tập thể, cùng với đó là thực hiện phê và tự phê trên tinh thần xây dựng và chân thành, góp phần quyết định sức mạnh thành công; Cuối cùng và hết sức quan trọng là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên cả về chuyên môn, bản lĩnh chính trị… theo định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ Ngoại giao chính quy, từng bước hiện đai. Đây không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu mà cần hành động chung của tập thể, tinh thần phấn đấu của từng cá nhân, sự kế thừa liên tục và thường xuyên học tập tấm gương, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong triển khai thực tiễn nhiệm vụ đối ngoại nói riêng và sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung./.