Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ triển khai sử dụng mạng quản lý tri thức

 

Triển khai Quyết định số 2222/QĐ-BNG ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Chiến lược quản lý tri thức (QLTT) đến năm 2025 của Bộ Ngoại giao, ngày 10/10/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi giới thiệu, hướng dẫn sử dụng mạng QLTT của Đại sứ quán với sự tham dự của Đại sứ Hà Kim Ngọc và các cán bộ, nhân viên. Đây là mạng QLTT nội bộ do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tự xây dựng và thiết kế trên cơ sở phần mềm Office 365, cung cấp các tính năng quản lý văn bản điện tử, cập nhật cơ sở thông tin dữ liệu (sử ký, đại sử ký, hồ sơ tư liệu, quy trình công tác...).

 

 

Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng mạng QLTT tại Đại sứ quán, bước triển khai quan trọng một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Ngoại giao, đó là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hiện đại hóa bộ máy và các quy trình xử lý giải quyết công việc. Đại sứ Hà Kim Ngọc yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống, vừa nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý lưu trữ thông tin, vừa đóng góp tăng cường phối hợp, giải quyết hiệu quả công việc tại Đại sứ quán.

 

 

Mạng QLTT của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ được vận hành thử nghiệm đến hết tháng 10/2018 và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2018. Trước đó, ngay từ đầu tháng 9/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, nhân viên sứ quán và các cơ quan đại diện khác về Chiến lược QLTT của Bộ Ngoại giao; thành lập Nhóm chuyên trách để xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược QLTT dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại sứ./.