Thông cáo báo chí ngày Khai mạc Đại hội Đảng CS VN khoá IX

Hà Nội (Ttxvn 19/4/2001)
Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội .

1.168 đại biểu (2 đại biểu vắng mặt vì lý do sức khoẻ) thuộc 70 đoàn đại biểu của 61 tỉnh , thành phố trong cả nước và các khối Đảng các cơ quan Trung ương đại diện cho gần 2 triệu rưỡi đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội .

Dự Đại hội còn có 80 đại biểu khách mời trong nước bao gồm các đồng chí cố vấn, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức tiêu biểu và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam.
Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, 34 Đoàn đại biểu quốc tế bao gồm Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Khamtay Siphandon, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng Đoàn, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa làm Trưởng Đoàn, Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Căm-pu-chia do đồng chí Chia Xim, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch
Thượng viện Vương quốc Căm-pu-chia làm Trưởng Đoàn và các Đoàn đại biểu đại diện cho các Đảng bạn ở khắp các châu lục trên thế giới đã dự Đại hội. Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Australia dự Đại hội với tư cách quan sát viên.

Tham dự buổi khai mạc Đại hội còn có các vị Đại sứ, Đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội.
Gần 450 phóng viên thông tấn báo chí của 129 cơ quan thông tấn báo chí trong nước, 48 hãng thông tấn và cơ quan báo chí quốc tế và các tuỳ viên báo chí các sứ quán nước ngoài tại Hà Nội đã đến dự và đưa tin về Đại hội.
Trước giờ khai mạc, các đại biểu Đại hội do đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta và đặt vòng hoa tại Đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Sau đó, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã gặp gỡ thân mật các
Trưởng Đoàn đại biểu quốc tế dự Đại hội.

Đúng 9 giờ, Đại hội chính thức khai mạc. Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, Chủ tịch nước; Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ; Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; đồng chí Võ Chí Công, nguyên cố vấn; các đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đăng khoá Viii.
Đồng chí Khamtay Siphandon, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng; đồng chí Hồ Cẩm Đào, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung quốc; đồng chí Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm-pu- chia và các Trưởng Đoàn đại biểu các Đảng bạn dự Đại hội đã tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội .
Đồng chí Phan Văn Khải, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị điều khiển phiên họp khai mạc Đại hội.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu các đại biểu Đại hội, các vị khách quốc tế và trong nước.

Đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Với lòng kính yêu vô hạn, Đại hội đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tưởng nhớ các đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phạm Văn Đồng, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương đã từ trần từ sau Đại hội 8.
Đồng chí Trần Đức Lương nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng có nhiệm vụ lịch sử: nhìn lại chặng đường 71 năm cách mạng Việt Nam, đi sâu tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 8, 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Đại hội cũng có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng ta ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 9.

Đại diện các giới nhân dân thủ đô Hà Nội, đại diện cho nhân dân cả nước đã đến chào mừng Đại hội.

Đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 8 đọc các Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 9 . Các văn kiện trình Đại hội bao gồm:
- Báo cáo chính trị
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2001 đến 2010 .
- Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm từ 2001 đến 2005.

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng trong đó có việc lập Ban Bí thư Trung ương Đảng và bỏ Thường vụ Bộ Chính trị .

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đại hội lần thứ 9 tập trung nguyện vọng, ý chí, tâm huyết và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong cả nước sẽ quyết định đường lối, phương hướng chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm đầu của thế kỷ 21 và bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Trung ương khoá Ix, Bộ Chính trị , Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội 9 là Đại hội của " Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới ", thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp " Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thiên niên kỷ mới.
Các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ 9 là kết quả của công sức và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam, kể cả những người định cư ở nước ngoài. Trung ương Đảng đã nhận được hàng triệu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng. Các văn kiện này thực sự là kết tinh của trí tuệ, ý chí thống nhất của Đảng và dân trước vận mệnh của Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong những năm đầu của thế kỷ mới.

Buổi chiều, các đại biểu Đại hội đọc tham luận : - Đồng chí Nguyễn Duy Quý, đại biểu Đảng bộ khối Khoa giáo - Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng. - Đồng chí Trần Văn Đăng, đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. - Đồng chí Cù Thị Hậu, đại biểu Đảng bộ khối cơ quan dân vận Trung ương. - Đồng chí Cư Hoà Vần, đại biểu Đảng bộ khối I cơ quan Trung ương.

Các Đoàn khách quốc tế phát biểu chào mừng Đại hội : - Đồng chí Khamtay Siphandon, Chủ tịch Đảng , Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào. - Đồng chí Hồ Cẩm Đào, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung quốc. - Đồng chí Chea Sim , Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm- pu- chia , Chủ tịch Thượng viện, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Căm- pu- chia. - Đồng chí Jorge L.s. Cruz, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba. -đồng chí Choe Thae Bok, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên.

Cũng trong buổi chiều ngày 19 tháng 4, trong khuôn khổ Đại hội, Trung tâm báo chí Đại hội 9 đã tổ chức cuộc họp báo chuyên đề " Thành tựu 15 năm đổi mới và chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm ( 2001 - 2010 )". Đồng chí Trần Xuân Giá, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì cuộc họp báo./.