Họp báo Khai mạc ĐH lần thứ IX ĐCS Việt Nam

Hà Nội(Ttxvn 18/4/2001)
Ngày 18/4/2001, tại Hà Nội, Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng lần thứ 9 đã tổ chức họp báo Khai mạc Đại hội lần thứ 9 Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, ông Hữu Thọ, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, đồng thời là người phát ngôn của Đại hội cho biết: Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 19/4 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội và kết thúc vào ngày 22/4/2001.

Tham dự Đại hội có 1.168 đại biểu, trong đó có 139 là nữ, chiếm 11,9%. Có 152 đại biểu thuộc các dân tộc ít người, chiếm 12,99%; 151 người thuộc các lực lượng vũ trang, chiếm 12,91%. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 84 tuổi, đây là lần thứ 8 ông được dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Đại biểu trẻ nhất là bà Nguyễn Thị Mai 31 tuổi, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

34 đoàn khách quốc tế từ khắp các châu lục sẽ đến dự Đại hội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Phạm Thế Duyệt, ủy viên
Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị nói rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đại hội đánh dấu chặng đường 15 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế-xã hội 1991-2000, là Đại hội đầu tiên của Đảng trong thế kỷ 21.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm và đánh giá những thành tựu cũng như khuyết điểm thời gian qua, đề ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước cho thời kỳ tới; phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước đi tới tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Đại hội lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội "trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới", thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Từ hơn nửa năm qua, các dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo trước toàn Đảng, các cấp bộ đảng đã thảo luận và đóng góp ý kiến trong Đại hội đảng bộ các cấp. Hai tháng qua, Ban Chấp hành Trung ương đã công bố bản dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng để xin ý kiến đồng bào trong nước cũng như đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc tổ chức xin ý kiến đóng góp của nhân dân đã được tiến hành chu đáo, trân trọng và dân chủ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trung ương Đảng đã nhận được hàng triệu ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các đồng chí đảng viên ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo xa xôi, thể hiện sự gắn bó giữa Đảng và dân, sự nghiệp của Đảng cũng là mối quan tâm sâu sắc, có ý nghĩa thân thiết với mỗi người dân. Hàng ngàn ý kiến đóng góp đã được đăng, truyền tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiểu ban văn kiện của Đại hội đã tập hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nhiều lần bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị để trình Trung ương thảo luận, sửa chữa trong hai kỳ họp gần đây. Có thể nói, Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần này là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đã kết tinh cao độ ý chí thống nhất của Đảng và dân
trước vận mệnh của đất nước.

Đại hội 9 sẽ xem xét và quyết định một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng như lập Ban Bí thư Trung ương, không lập
Thường vụ Bộ Chính trị và có một số đổi mới quy trình lựa chọn nhân sự Trung ương.

Đại hội 9 sẽ bầu ra Ban hấp hành Trung ương mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.