Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Liên hệ
Số 1233 20th Street, NW
Phòng 400
Washington, DC 20036

Điện thoại: (202) 861-0737

Đường dây nóng (các vấn đề lãnh sự): (202) 716-8666

Fax: (202) 861-0917

Email: info@vietnamembassy.us (giải đáp thông tin chung)

Lãnh sự: vnconsular@vietnamembassy.us (giải đáp thông tin lãnh sự)

Bảo hộ công dân: Ông Phạm Anh Tuấn -  Điện thoại: 202 315 8645

 

Giờ làm việc

Đại sứ quán
Thứ Hai  – Thứ Sáu: từ 10:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 17:00
Các vấn đề lãnh sự (hợp pháp hóa, thị thực, hộ chiếu)
Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 9:30 đến 12:30