Thông báo trước khi công dân thực hiện Tờ khai:

 

Trước khi thực hiện Tờ khai Đăng ký nhu cầu về nước, bạn cần lưu ý:

 

1.  Tại Hoa Kỳ có 04 Cơ quan đại diện Việt Nam (bao gồm Đại sứ quán tại Washington D.C, Tổng Lãnh sự quán tại San Francisco-California, Tổng Lãnh sự quán tại Houston-Texas, Lãnh sự quán tại New York). Tùy thuộc vào địa điểm cư trú hiện tại của bạn tại Hoa Kỳ và khả năng thu xếp phương tiện di chuyển trong nội địa Hoa Kỳ, bạn nên cân nhắc đăng ký nguyện vọng về nước với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nơi gần nhất để thuận tiện trong việc tổng hợp thông tin, bố trí và hỗ trợ khi cần.

 

2. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tổng hợp thông tin và chuyển về các cơ quan chức năng ở trong nước xem xét, quyết định tùy thuộc vào khả năng bố trí chuyến bay thương mại tới Hoa Kỳ và khả năng đáp ứng về cơ sở hậu cần cho cách ly, điều trị y tế...ở trong nước.

 

3. Trong trường hợp bố trí được máy bay thương mại tới Hoa Kỳ đưa công dân Việt Nam về nước, các Cơ quan đại diện sẽ thông báo và hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết tiếp theo. Công dân Việt Nam  sẽ phải tự chi trả các chi phí liên quan.

 

4. Danh sách các trường hợp được bố trí về nước trên chuyến bay thương mại do các cơ quan trong nước xem xét quyết định trên cơ sở mức độ ưu tiên về đối tượng, lý do đặc biệt cần thiết phải về nước trong thời điểm hiện tại...

 

>>> Đường dẫn đăng ký nhu cầu về nước.

(Để đăng ký, Quý vị cần có tài khoản gmail và sign in vào tài khoản này)