CHỨNG THỰC VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN

1. Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN là bất động sản thuộc sở hữu riêng của thân nhân ở Việt Nam và được Đại sứ quán chứng thực chữ ký để sử dụng tại Việt Nam.
- Mẫu VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu download pdf của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.
- Người yêu cầu chứng thực VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN cần xuất trình các giấy tờ kèm theo:
• Giấy tờ liên quan đến tài sản xác nhận thuộc sở hữu của người được xác nhận;
• Bản sao giây tờ tùy thân (hộ chiếu hoặc thẻ xanh) của người yêu cầu xác nhận;
• Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được xác nhận;
*Lưu ý : VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN và các giấy tờ liên quan cần nộp thêm 01 bộ photo để lưu tại Đại sứ quán.
2. Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực lãnh sự.
Tuy nhiên, cần có:
• xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị trên VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN ; và
• xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Secretary of State or its Authentication Office) đối với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó.
Lệ phí: Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “Embassy of Vietnam”.
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.
Gửi trả kết quả: Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail. Quý vị cần cung cấp bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả. Vì sự an toàn giấy tờ của quý vị, xin đề nghị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả kết quả để thuận lợi cho việc tra cứu kết quả.

 

3. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
- Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán: 9:30 đến 12:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Hỏi thêm về thủ tục: liên hệ số: (202) 436-6889 hoặc (202) 615-4141.
- Fax: (202) 861 0917
- Website: http://www.vietnamembassy.us
- Địa chỉ: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036