CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN HOẶC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

1.    Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào Hợp đồng ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản hoặc bất động sản (nhà, đất) tại Việt Nam và được Đại sứ quán chứng thực chữ ký để sử dụng  tại Việt Nam.

-   Mẫu Hợp đồng ủy quyền (mẫu download pdf) : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu Hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.
-   Đối với Hợp đồng ủy quyền mà Bên được ủy quyền không cùng có mặt tại Hoa Kỳ để ký thì Bên ủy quyền ký và làm thủ tục chứng nhận chữ ký tại Hoa Kỳ. Sau đó Hợp đồng này phải được Bên được ủy quyền ký tiếp tại Phòng công chứng ở Việt Nam để được công chứng chữ ký thì Hợp đồng ủy quyền này mới có hiệu lực pháp lý.     
 
-    Người yêu cầu chứng thực Hợp đồng ủy quyền cần xuất trình các giấy tờ kèm theo :  

•    Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người ủy quyền đối với tài sản hoặc bất động sản đó (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam); Nếu giấy tờ liên quan đến bất động sản được cấp trước năm 1975 thì cần có xác nhận của Phòng Nhà Đất hoặc Phòng đô thị Quận/huyện nơi có bất động sản về việc bất động sản đó hiện nay không thuộc quản lý của Nhà nước; và

•    Bản sao hộ chiếu Hoa kỳ (trang có ảnh và chữ ký) nếu người ủy quyền mang hộ chiếu Hoa Kỳ; hoặc thẻ xanh và bằng lái xe.  Bản sao hộ chiếu Việt Nam (từ trang 1 đến trang 4) nếu người ủy quyền đang mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu tên trong khai sinh Việt Nam, và tên trong giấy tờ hiện nay của quý vị khác nhau, quý vị cần có giấy xác nhận quý vị có hai tên (quý vị có thể nộp bản photocopy giấy nhập quốc tịch, nếu ở mặt sau của giấy này có ghi tên Việt Nam trước khi vào quốc tịch của quý vị) hoặc các giấy tờ khác của Hoa Kỳ hoặc của Việt Nam xác nhận về việc đổi tên của Quý vị.

•    Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được ủy quyền tại Việt Nam (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam);

- Hướng dẫn cách điền Hợp đồng ủy quyền:

- Hợp đồng ủy quyền cần điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác, bằng tiếng Việt Nam, các nội dung theo yêu cầu. Không được gạch xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực viết khác nhau.

- Điều 2 : nếu không có thù lao thì ghi Hợp đồng ủy quyền không có thù lao.

- Điều 3: Về thời hạn ủy quyền có thể ghi cụ thể thời gian ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền.

- Nếu dùng mẫu số 1 thì Bên được ủy quyền (Bên B) phải chỉ định người thứ 3, không phải là người được tặng cho tài sản nêu tại Điều 1 thì mới làm thủ tục được ở Việt Nam.

*Lưu ý : Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thêm 01 bản photocopy để lưu tại Đại sứ quán.

2.    Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện  Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực.  Tuy nhiên, trên Hợp đồng ủy quyền cần có:

•   Xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị; và

•   Xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Secretary of State or its Authentication Office) đối với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó.  

Lệ phí:  Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “Embassy of Vietnam”.  

Thời gian giải quyết:  Năm ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.

Gửi trả kết quả: Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail.  Quý vị cần cung cấp bì th¬¬ư đã trả tiền cư¬ớc phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ ngư¬¬ời nhận để Đại sứ quán gửi trả. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả kết quả để thuận lợi cho việc tra cứu kết quả.

 

3. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:    

-  Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán:    9:30 đến 12:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
-  Hỏi thêm về thủ tục:     Điện thoại số:    
(202) 436-6889 từ 10h00 đến 12h00  các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Tra cứu kết quả:     Điện thoại số (202) 436-6889 từ 2h30pm đến 4h00pm các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
-  Fax:   (202) 861 0917
-  Website:  http://www.vietnamembassy.us
-  Địa chỉ: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036