DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP SỐ 06 NĂM 2023

DANH SÁCH HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP
(Kèm theo bản Niêm yết số: 06/UTTP/2023-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 21/9/2023)

Thông báo tuyển dụng của Bộ Ngoại giao năm 2023

Bộ Ngoại giao thông báo tuyển dụng 66 công chức ngạch chuyên viên làm việc trong các chuyên ngành như sau:

Cảnh báo thứ 3: về hành vi mạo danh Đại sứ quán nhằm mục đích lừa đảo

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục nhận được phản ánh của nhiều công dân và người gốc Việt Nam về việc một số đối tượng, nhóm đối sử dụng các số điện thoại khác nhau, trong đó có những trường hợp sử dụng công nghệ để làm hiển thị giả mạo các số điện thoại +1-202-861-0737 hoặc +1-202-999-6589, mạo danh cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ yêu cầu công dân phối hợp xử lý các vướng mắc, sự cố cá nhân.

 

Các nhóm đối tượng này thường thông báo về việc công dân gửi hàng cấm về Việt Nam nên cần hợp tác để tháo gỡ; có văn bản gấp cần nhận từ Đại sứ quán; hồ sơ đề nghị cấp giấy tờ tại Đại sứ quán gặp rắc rối; thông tin, số điện thoại cá nhân bị người khác sử dụng hoặc có các vấn đề liên quan đến các vụ án cần hợp tác điều tra v.v.

Chính Sách Mới Về Thị Thực Điện Tử Và Miễn Thị Thực

I/ Thực hiện cấp thị thực điện tử (hay visa điện tự, ký hiệu EV) cho công dân tất cả các nước:

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 27/4/2022.

Thời hạn thị thực điện tử được nâng lên từ không quá 30 ngày thành không quá 90 ngày và có giá trị một lần hoặc nhiều lần

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LÃNH SỰ DANH DỰ TẠI HAWAII

Ngày 18/7/2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Daniel Paul Leaf làm Lãnh sự danh dự nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ.

Thông báo về việc nâng thời hạn thị thực điện tử và nâng thời hạn cư trú của công dân các nước được Việt Nam miễn thị thực

1. Ngày 15/8/2023,  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 51/2019/QH14, đã có hiệu lực thi hành, theo đó thời hạn thị thực điện tử được nâng lên đến 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần (trước ngày 15/8/2023, thị thực điện tử có giá trị một lần với thời hạn không quá 30 ngày).

Cảnh báo thứ 2: về hành vi mạo danh Đại sứ quán nhằm mục đích lừa đảo

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục nhận được phản ánh của nhiều công dân và người gốc Việt Nam về việc một số đối tượng sử dụng các số điện thoại khác nhau, trong đó có những trường hợp hiển thị giả mạo các số điện thoại +1-202-861-0737 hoặc +1-202-999-6589, mạo danh cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ yêu cầu công dân phối hợp xử lý các vướng mắc, sự cố cá nhân như: gửi hàng cấm về Việt Nam nên cần hợp tác để tháo gỡ; có văn bản gấp cần nhận từ Đại sứ quán; hồ sơ đề nghị cấp giấy tờ tại Đại sứ quán gặp rắc rối; cá nhân liên quan đến các vụ án cần hợp tác điều tra v.v.

 

Đây là hành vi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo đã được báo chí và các cơ quan liên quan của Việt Nam và các nước cảnh báo nhiều lần. Đại sứ quán xin khuyến cáo công dân và người gốc Việt Nam cảnh giác, không chuyển tiền, không cung cấp các thông tin cá nhân cho các đối tượng lừa đảo, đồng thời nhắc nhở, khuyến cáo gia đình, người thân, bạn bè cùng cảnh giác. Trong trường hợp có nghi ngờ, đề nghị công dân chủ động liên hệ với Đại sứ quán và các cơ quan có thẩm quyền để xác minh.

 

Đại sứ quán xin trân trọng thông báo./.

Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh số điện thoại +1 202 861 0737

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ nhận được phản ánh về một số trường hợp công dân, người gốc Việt tại Hoa Kỳ nhận được liên hệ từ thuê bao hiển thị giả mạo số +1 202 861 0737, mạo danh là nhân viên công vụ đề nghị phối hợp xử lý các vướng mắc, sự cố cá nhân.

 

Thuê bao +1 202 861 0737 là số tổng đài của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc gọi trên không do Đại sứ quán thực hiện, mà là các cuộc gọi lừa đảo (scam call). Đại sứ quán đã thông báo hiện tượng này cho cảnh sát và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.

 

Đại sứ quán khuyến cáo công dân cảnh giác, không cung cấp các thông tin cá nhân. Xin trân trọng thông báo./.

Thông báo về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại sứ quán xin trân trọng thông báo về hình thức và thời gian lấy ý kiến. 

 

Thông báo về địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục lãnh sự.

Trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục lãnh sự tại Đại sứ quán, nếu có vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ lãnh sự; hoặc do quy định hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, thiếu thống nhất; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính, công dân vui lòng góp ý kiến, phản ánh thông tin đến các địa chỉ.

Pages