Danh sách Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa IX1. Nguyễn Văn An, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

2. Lê Hồng Anh, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Lê Thị Bân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

4. Trịnh Long Biên, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

5. Đào Đình Bình, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Tổng giám đốc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam

6. Nguyễn Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

7. Nguyễn Văn Chi, Quyền Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

Danh Sách Ban Kiểm tra Trung Ương Đảng khóa IX1. Lê Hồng Anh

2. Nguyễn Thị Doan

3. Mai Văn Năm

4. Phạm Thị Hải Chuyền

5. Hoàng Kim Sơn

6. Đặng Ngọc Thanh

7. Vũ Quốc Hùng

8. Phạm Chí Hoà

9. Nguyễn Văn Thám.

Danh sách Ban Bí Thư Trung ương Đảng khóa IX

1. Nông Đức Mạnh

2. Lê Hồng Anh

3. Nguyễn Văn An

4. Trần Đình Hoan

5. Nguyễn Khoa Điềm

6. Lê Văn Dũng

7. Tòng Thị Phóng

8. Trương Vĩnh Trọng

9. Vũ Khoan

Danh sách Bộ Chính trị Ban chấp hành TU khoá IX

1. Nông Đức Mạnh

2. Trần Đức Lương

3. Phan Văn Khải

4. Nguyễn Minh Triết

5. Nguyễn Tấn Dũng

6. Lê Minh Hương

7. Nguyễn Phú Trọng

8. Phan Diễn

9. Lê Hồng Anh

10.Trương Tấn Sang

11.Phạm Văn Trà

12.Nguyễn Văn An

13.Trương Quang Được

14.Trần Đình Hoan

15.Nguyễn Khoa Điềm

Tổng Bí Thư: Nông Đức Mạnh
 

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày; bản thân là công nhân lâm nghiệp.

- Tham gia cách mạng năm 1958.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 5-7-1963
ngày chính thức 10-7-1964.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958-1961: Học trung cấp nông lâm trung ương Hà Nội

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty lâm nghiệp Bắc Kạn.

- 1963-1965 : Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông

Phiên bế mạc Đại hội IX Đảng CS Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)
Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành phiên bế mạc.

Chính sách Đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu của Ông Trần Văn Đăng, Tổng thưu ký ủy ban Trung ưuong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại cuộc họp báo
tại Trung tâm Báo chí Đại hội, sáng 21-4-2001)

I- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đng Cộng sản Việt Nam đang họp dưới tiêu đề "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Đây đồng thời cũng là chủ đề của Đại hội, là nguyện vọng tha thiết và quyết tâm của mọi người Việt Nam yêu nước.

Chính sách tôn giáo của Đảng CS và Nhà nước Việt Nam

Bài phát biểu của Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trình bày tại cuộc họp báo chuyên đề tại Trung tâm Báo chí Đại hội sáng ngày 21/4/2001)

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi về chính sách tôn giáo của Nhà nước như sau:

" Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 1 tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Họp báo Cuộc vận động Xây dựng chỉnh đốn Đảng CS Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 20/4/2001)

Trong khuôn khổ Đại hội, chiều 20/4/2001, tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, các ông Phạm Văn Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Đào Duy Quát, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ 9, Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương chủ trì cuộc họp báo chuyên đề về Công tác xây dựng Đảng và Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6( lần 2).

Chính sách Đại đoàn kết dân tộc, Tôn giáo và Dân tộc

Hà Nội(Ttxvn 21/4/2001)
Ngày 21/4/2001, tại Hà Nội, Trung tâm báo chí Đại hội Đảng 9 đã tổ chức Họp báo chuyên đề về Đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo và dân tộc.

Tại cuộc họp báo này, ông Trần Văn Đăng, Tổng thưu ký ủy Ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam nói rằng, Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một bộ phận quan trọng của tưu tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối cơ bản lâu dài trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các trang