Cộng đồng ngưuời Việt Nam ở nuớc ngoài là nguồn lực quý báu

Hà Nội (Ttxvn 23/4/2001)
Trích phát biểu của ông Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đại biểu Đảng bộ khối Đối ngoại tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng.

TBT Nông Đức Mạnh gặp gỡ các nhà báo

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Ngay sau khi bế mạc Đại hội 9 đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 22/4, tại Hôi trường Ba Đình, nơi vừa diễn ra Đại hội, tân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc gặp gỡ với gần 500 nhà báo trong và ngoài nước.

Sau khi thông báo tóm tắt nội dung và kết quả của Đại hội, Tổng bí thư cám ơn các nhà báo đã đưa tin kịp thời diễn tiến Đại hội cũng suốt quá trình chuẩn bị đại hội.

Danh sách Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa IX1. Nguyễn Văn An, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

2. Lê Hồng Anh, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Lê Thị Bân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

4. Trịnh Long Biên, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

5. Đào Đình Bình, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Tổng giám đốc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam

6. Nguyễn Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

7. Nguyễn Văn Chi, Quyền Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

Danh Sách Ban Kiểm tra Trung Ương Đảng khóa IX1. Lê Hồng Anh

2. Nguyễn Thị Doan

3. Mai Văn Năm

4. Phạm Thị Hải Chuyền

5. Hoàng Kim Sơn

6. Đặng Ngọc Thanh

7. Vũ Quốc Hùng

8. Phạm Chí Hoà

9. Nguyễn Văn Thám.

Danh sách Ban Bí Thư Trung ương Đảng khóa IX

1. Nông Đức Mạnh

2. Lê Hồng Anh

3. Nguyễn Văn An

4. Trần Đình Hoan

5. Nguyễn Khoa Điềm

6. Lê Văn Dũng

7. Tòng Thị Phóng

8. Trương Vĩnh Trọng

9. Vũ Khoan

Danh sách Bộ Chính trị Ban chấp hành TU khoá IX

1. Nông Đức Mạnh

2. Trần Đức Lương

3. Phan Văn Khải

4. Nguyễn Minh Triết

5. Nguyễn Tấn Dũng

6. Lê Minh Hương

7. Nguyễn Phú Trọng

8. Phan Diễn

9. Lê Hồng Anh

10.Trương Tấn Sang

11.Phạm Văn Trà

12.Nguyễn Văn An

13.Trương Quang Được

14.Trần Đình Hoan

15.Nguyễn Khoa Điềm

Tổng Bí Thư: Nông Đức Mạnh
 

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày; bản thân là công nhân lâm nghiệp.

- Tham gia cách mạng năm 1958.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 5-7-1963
ngày chính thức 10-7-1964.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958-1961: Học trung cấp nông lâm trung ương Hà Nội

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty lâm nghiệp Bắc Kạn.

- 1963-1965 : Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông

Phiên bế mạc Đại hội IX Đảng CS Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)
Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành phiên bế mạc.

Chính sách Đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu của Ông Trần Văn Đăng, Tổng thưu ký ủy ban Trung ưuong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại cuộc họp báo
tại Trung tâm Báo chí Đại hội, sáng 21-4-2001)

I- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đng Cộng sản Việt Nam đang họp dưới tiêu đề "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Đây đồng thời cũng là chủ đề của Đại hội, là nguyện vọng tha thiết và quyết tâm của mọi người Việt Nam yêu nước.

Chính sách tôn giáo của Đảng CS và Nhà nước Việt Nam

Bài phát biểu của Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trình bày tại cuộc họp báo chuyên đề tại Trung tâm Báo chí Đại hội sáng ngày 21/4/2001)

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi về chính sách tôn giáo của Nhà nước như sau:

" Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 1 tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Các trang