Thủ tục thôi Quốc tịch

 

1. Hồ sơ được lập thành 03 bản gốc, mỗi bản gồm:

 

- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người đã thành niên (tải tại đây) hoặc cho người chưa thành niên (tải tại đây);

 

- Tờ khai lý lịch (tải tại đây);

 

- Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác chứng minh quốc tịch Việt Nam (sau khi được thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp lại hộ chiếu Việt Nam để hủy giá trị sử dụng);

 

- Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;

 

- Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER'S CHECK cho “EMBASSY OF VIETNAM”;

 

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện.

 

2. Thời hạn xử lý: Thông thường từ 4-6 tháng. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho (hoặc không cho) thôi quốc tịch Việt Nam, Đại sứ quán sẽ thông báo cho Quý vị về kết quả thủ tục.

 

3. Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-To-Door Service) tại địa chỉ: 

 

       http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

4. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 436-6889 hoặc (202) 615-4141.

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us