Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nói chuyện tại SAIS

     Ngày 13/3/2013, nhận lời mời của của Trường Cao học Quốc tế (SAIS), thuộc Đại học Johns Hopkins, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã đến nói chuyện với các sinh viên Chương trình Nghiên cứu Đông Nam Á của SAIS về những chuyến biến mới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chính sách tái cân bằng của Mỹ cũng như những vấn đề liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ và triển vọng quan hệ hai nước. 

     Đại sứ cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các giáo sư và sinh viên của Trường về tình hình và chính sách của Việt Nam, vai trò của ASEAN trong giải quyết tranh chấp Biển Đông, vấn đề đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình dương (TPP), Sáng kiến hợp tác tiểu vùng sông Mê-công (LMI)...