Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nói chuyện tại Đại học Georgetown

 

       Ngày 19/2, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã đến nói chuyện với các sinh viên đang theo học chương trình cao học tại Trường Kinh doanh McDonough của Đại học Georgetown về các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam, quá trình cải cách và hội nhập   kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam.
 
       Theo chương trình, 45 sinh viên đang theo học chương trình MBA cao cấp của Trường sẽ có chuyến khảo sát, thực tập tại Việt Nam, tiếp xúc với các tập đoàn/doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam để tìm hiểu về việc kinh doanh ở Việt Nam, giúp bổ sung kiến thức  về kinh doanh quốc tế