Danh sách Đại sứ quán

Đại sứ Hà Kim Ngọc

Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Hoàng Thị Thanh Nga; email: httnga@vietnamembassy.us 

Thư ký Đại sứ: hakimngoc@vietnamembassy.us

 

Phòng Chính trị

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Bích Thuỷ; email: thuynb@vietnamembassy.us

Tham tán Vũ Duy Thành; email: thanhvu@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Chính Hậu; email: haunguyen@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Vũ Quốc Toản; email: vuquoctoan2019@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Trần Đức Linh; email: linhtran@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Huyền Phương; email: phuongnh@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Vũ Thanh Huyền; email: huyenvu@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Trần Thị Thu Trang; email: trangtt@vietnamembassy.us

 

Phòng Kinh tế

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Đăng Trung; email: dangtrung@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Thùy Anh, email: thuyanhnguyen@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Thị Minh Hiền; email: hiennm@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba Lê Trung Kiên; email: kienle@vietnamembassy.us 

 

Phòng Lãnh sự

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Quang Minh; email: minhnguyenquang@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Duy Khiêm; email: khiemnd@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Bùi Văn Hùng, email: hungbuivn@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Nguyễn Thị Thu Thủy, email: thuthuy@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba Hoàng Minh Khang; email: khanghoang1987@vietnamembassy.us

 

Văn phòng

Tham tán, Chánh văn phòng Nguyễn Đức Thắng; email: ducthang@vietnamembassy.us

 

Phòng Tùy viên Thương vụ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439

Website: http://www.vntousa.org

Email: vinatrade@vntousa.org

Tham tán Công sứ, Trưởng đại diện Bùi Huy Sơn; email: sonbh@vntousa.org

Tùy viên thương mại  Thái Vân Trường; email: thaivt@vntousa.org 

Tùy viên thương mại  Trần Ngọc Diệp; email: dieptn@vntousa.org

Tuỳ viên thương mại Nguyễn Thành Long; email: longnt@vntousa.org

 

Phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W., Phòng 201; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 293 1822; Fax: (202) 293 1842

Email: vietnam-dao@vietnamembassy.us

Đại tá, Tùy viên Quốc phòng Đỗ Văn Đáng 

Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Hoàng Tâm Phúc

Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Vũ Vĩnh Hà

Thiếu tá, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Nguyễn Hoàng Linh

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 1233 20 St., NW; Phòng 401, Washington DC 20036

Điện thoại: (202) 419 3457; Fax: (202) 419 3431

Email: washington@most.gov.vn

Tham tán, Trưởng Đại diện Nguyễn Trung Quỳnh 

Bí thư thứ Nhất, Lê Thế Thắng