Danh sách Đại sứ quán

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Phạm Quang Vinh

Công sứ, Phó Đại sứ Phạm Hùng Tâm; email: dcm@vietnamembassy.us

 

Phòng Chính trị

Tham tán Công sứ, Trưởng phòng Vũ Lê Thái Hoàng; email: hoangvu@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Văn Hải; email: haibng@vietnamembassy.us

Tham tán Phạm Thu Hằng; email: hangpt@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Văn Tiến; email: tiennguyen@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Phi Hùng; email: phihung@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Võ Sỹ Hùng; email: hungvo@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Trần Huyền Trang; email: trangth@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Đào Lê Phương; email: daolephuong@vietnamembassy.us

 

Phòng Kinh tế

Tham tán, Trưởng phòng Lê Công Tiến; email: tienle@vietnamembassy.us

Tham tán Tống Hồng Minh, email: minhth@vietnamembassy.us

Tham tán Trần Hồng Kỳ; email: kytran@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Phạm Bích Thuỷ; email: phambichthuy@vietnamembassy.us

 

Phòng Lãnh sự

Tham tán, Trưởng phòng Quản Kiều Anh; email: anhquan@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Hoàng Hiệp; email: hiepnguyen@vietnamembassy.us

Bí thư thứ nhất Võ Sỹ Hùng; email: hungvo@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Trung Kiên; email: kiennt@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Hồ Anh Vũ, email: vuho@vietnamembassy.us

Đỗ Mai Thanh, email: maithanh@vietnamembassy.us 

 

Văn phòng

Tham tán, Chánh văn phòng Nguyễn Thanh Sơn; email: thanhson@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba, Thư ký Đại sứ Trịnh Đình Thiên; email: thientrinh@vietnamembassy.us

 

Phòng Tùy viên Thương vụ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439

Email: vinatrade@vietnam-ustrade.org

1. Tham tán Công sứ, Trưởng đại diện  Đào Trần Nhân;

2. Tùy viên thương mại  Thái Vân Trường

3. Tùy viên thương mại  Nguyễn Việt Anh 

 

Phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W., Phòng 201; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 293 1822; Fax: (202) 293 1842

Email: vietnam-dao@vietnamembassy.us

1. Đại tá, Tùy viên Quốc phòng  Trần Hậu Hùng

2. Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Trần Văn Hiếu

3. Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Ngô Song Trường

4. Trung tá, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Vũ Anh Tuấn

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 1233 20 St., NW; Phòng 401, Washington DC 20036

Điện thoại: (202) 419 3457; Fax: (202) 419 3431

Email: washington@most.gov.vn

1. Tham tán, Trưởng Đại diện Nguyễn Mạnh Quân

2. Bí thư thứ nhất, Lê Đăng Tuấn