Danh sách Đại sứ quán

Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Phạm Quang VINH

Công sứ, Phó Đại sứ Nguyễn Huy Dũng; email: dcm@vietnamembassy.us

 

Phòng Chính trị

Tham tán, Trưởng phòng Vũ Lê Thái Hoàng; email: hoangvu@vietnamembassy.us

Tham tán, Lê Đình Tĩnh; email: tinhle@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Văn Tiến; email: tiennguyen@vietnamembassy.us

Tùy viên Báo chí Nguyễn Hoàng Giang; email: giang.nguyen@vietnamembassy.us

Tùy viên Báo chí Đào Lê Phương; email: daolephuong@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Phạm Hữu Bằng; email: bangpham@vietnamembassy.us

Tùy viên Phạm Minh Thu; email: thupham@vietnamembassy.us

 

Phòng Kinh tế

Tham tán, Trưởng phòng Lê  Công Tiến; email: tienle@vietnamembassy.us

Tham tán, Phạm Thế Vĩnh, email: vinhpham@vietnamembassy.us

Tham tán Trần Hồng Kỳ; email: kytran@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Đỗ Ngọc Diệu; email: ngọcdieu@vietnamembassy.us

 

Phòng Lãnh sự

Tham tán Công sứ, Trưởng phòng Nguyễn Tuấn; email: tuannguyen@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Trung Kiên; email: kiennt@vietnamembassy.us

Bí thư thứ nhất Nguyễn Thị Thúy Hà, email: hanguyen@vietnamembassy.us

Nguyễn Đăng Lâm, email: lamnd@vietnamembassy.us

Lê Minh Hiếu; email: hieule@vietnamembassy.us

 

Phòng Người Việt

Tham tán Bùi Chí Mạnh; email: manhbc@vietnamembassy.us

Tham tán Đặng Văn Cần; email: quanlylhsusa@yahoo.com

Bí thư thứ Hai Phạm Anh Tuấn; email: tuanpham@vietnamembassy.us

 

Văn phòng

Tham tán, Chánh văn phòng Nguyến Thanh Sơn; email: thanhson@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Nguyễn Hoàng Nguyên; email: vanphong@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba Nguyễn Minh Đức; email: minhduc@vietnamembassy.us

 

Phòng Tùy viên Thương vụ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
ĐT: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439

Email: vinatrade@vietnam-ustrade.org

1. Tham tán Công sứ, Trưởng đại diện  Đào Trần Nhân;

2. Tùy viên thương mại  Nguyễn Thắng Vượng

3. Tùy viên thương mại  Nguyễn Việt Anh 

 

Phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W., Phòng 201; Washington D.C., 20036
ĐT: (202) 293 1822; Fax: (202) 293 1842

Email: vietnam-dao@vietnamembassy.us

1. Đại tá, Tùy viên Quốc phòng  Trần Hậu Hùng

2. Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Phạm Thế Hưng

3. Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Ngô Song Trường

4. Trung tá, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Đào Xuân Minh

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 1233 20 St., NW; Phòng 401, Washington DC 20036
ĐT: (202) 419 3457; Fax: (202) 419 3431

Email: washington@most.gov.vn

1. Tham tán, Trưởng Đại diện Trần Ngọc Ca

2. Bí thư thứ nhất, Trần Thanh Tùng