Danh sách Đại sứ quán

Đại sứ Hà Kim Ngọc

Công sứ, Phó Đại sứ Phạm Hùng Tâm; email: dcm@vietnamembassy.us

 

Phòng Chính trị

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Bích Thuỷ; email: thuynb@vietnamembassy.us

Tham tán Phạm Thu Hằng; email: hangpt@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Chính Hậu; email: haunguyen@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Phi Hùng; email: hungphi@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Võ Sỹ Hùng; email: hungvo@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Huyền Phương; email: phuongnh@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Trần Huyền Trang; email: trangth@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Hai Trần Thị Thu Trang; email: trangtt@vietnamembassy.us

 

Phòng Kinh tế

Tham tán, Trưởng phòng Nguyễn Đăng Trung; email: dangtrung@vietnamembassy.us

Tham tán Tống Hồng Minh, email: minhth@vietnamembassy.us

Tham tán Nguyễn Thị Minh Hiền; email: hiennm@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Ngô Lê Hoàng Vũ; email: ngolehoangvu@vietnamembassy.us

 

Phòng Lãnh sự

Tham tán, Trưởng phòng Quản Kiều Anh; email: anhquan@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Hoàng Hiệp; email: hiepnguyen@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Nguyễn Trung Kiên; email: kiennt@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Nhất Hồ Anh Vũ, email: vuho@vietnamembassy.us

Đỗ Mai Thanh, email: maithanh@vietnamembassy.us 

 

Văn phòng

Tham tán, Chánh văn phòng Nguyễn Đức Thắng; email: ducthang@vietnamembassy.us

Bí thư thứ Ba, Thư ký Đại sứ Trịnh Đình Thiên; email: thientrinh@vietnamembassy.us

 

Phòng Tùy viên Thương vụ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439

Website: http://www.vietnam-ustrade.org

Email: vinatrade@vietnam-ustrade.org

1. Tham tán Công sứ, Trưởng đại diện Bùi Huy Sơn;

2. Tùy viên thương mại  Thái Vân Trường

3. Tùy viên thương mại  Nguyễn Việt Anh

4. Tuỳ viên thương mại Nguyễn Thành Long

 

Phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 1233, 20th Street, N.W., Phòng 201; Washington D.C., 20036

Điện thoại: (202) 293 1822; Fax: (202) 293 1842

Email: vietnam-dao@vietnamembassy.us

1. Đại tá, Tùy viên Quốc phòng Trần Hậu Hùng

2. Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Trần Văn Hiếu

3. Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng Vũ Vĩnh Hà

4. Trung tá, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Vũ Anh Tuấn

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: 1233 20 St., NW; Phòng 401, Washington DC 20036

Điện thoại: (202) 419 3457; Fax: (202) 419 3431

Email: washington@most.gov.vn

1. Tham tán, Trưởng Đại diện Nguyễn Mạnh Quân

2. Bí thư thứ nhất, Lê Đăng Tuấn