Thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa

 

"Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho: Bà Hồ Thị Thi; Địa chỉ: 630 Park Rd NW #12 Washington DC 20010, Hoa Kỳ; Quốc tịch: Việt Nam; Là: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 

Tòa án đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2018/QĐXXST-DS ngày 24/8/2018 đối với vụ án dân sự thụ lý số 11/2017/TLST-DS ngày 21/02/2017, giữa nguyên đơn ông Hồ Sang và bị đơn ông Hồ Hưởng.

 

Thời gian và địa điểm mở phiên tòa được ấn định vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2018; thời gian mở lại phiên tòa (nếu có) vào lúc 08 giời 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2018; tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa - Số 02 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Hồ Thị Thi biết để tham gia phiên tòa ".

 

Điện thoại liên hệ: (+84) 0983.021165 hoặc email: vinhth,khanhhoa@toaan.gov.vn