Tuyên bố của Thượng Nghị sĩ John McCain về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Oa-sinh-tơn: Ngày 24/7/2012, Thượng Nghị sĩ John McCain đã ra tuyên bố về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông với nội dung như sau: 

"Quyết định Quân ủy Trung ương Trung Quốc về việc triển khai quân đội Trung Quốc đến các đảo ở Biển Đông, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền, là một sự khiêu khích không cần thiết. Tương tự như vậy, việc Trung Quốc bổ nhiệm các quan chức lập pháp để quản lý các đảo và các vùng nước mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền chỉ càng khẳng định thêm tại sao các nước châu Á ngày càng lo ngại về các đòi hỏi lãnh thổ quá đáng, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế của Trung Quốc và khả năng Trung Quốc tìm cách áp đặt các đòi hỏi chủ quyền này thông qua hăm dọa và ép buộc. Các hành động của Trung Quốc trong vụ việc này là rất thất vọng và không phù hợp với vai trò của một cường quốc có trách nhiệm. Chúng tôi kêu gọi các bên có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình, đa phương dựa trên luật pháp quốc tế và đảm bảo nguyên tắc tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế".