CẢNH BÁO

CẢNH BÁO
Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C cảnh báo hai trang web KHÔNG phải của Đại sứ quán là:
http://www.vietnam-embassy.org và http://www.myvietnamvisa.com
Hai trang web này GIẢ MẠO là trang web của Đại sứ quán khi sử dụng tên, địa chỉ, thư điện tử của Đại sứ quán mà không được phép. Chúng tôi mạnh mẽ KHUYẾN CÁO quý vị KHÔNG xin thị thực bằng những trang web nói trên. Đại sứ quán sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh đối với quý vị nếu xin thị thực qua những trang web này.