Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ mở sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

 

Đại sứ quán nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ vô cùng thương tiếc báo tin Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã từ trần ngày 21 tháng 09 năm 2018. 

 

Suốt quá trình hoạt động, công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, cũng như quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tang lễ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức theo nghi lễ Quốc tang từ ngày 26 - 27/09/2018.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ mở sổ tang tại trụ sở Đại sứ quán, 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington D.C. 20036, vào ngày Thứ Tư và Thứ Năm, 26 - 27/09/2018, từ 09:00 - 12:00 và từ 14:00 - 17:00.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo./.