Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Hạ nghị sĩ Brad Sherman

 

Ngày 10/3/2015, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã gặp HNS Brad Sherman, thành viên cao cấp Tiểu ban Châu Á- Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.
 
HNS Sherman cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên. Hạ nghị sĩ cũng bày tỏ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói chung và tại tiểu bang California nói riêng, cũng như tới tình hình hợp tác khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Á.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại sứ Phạm Quang Vinh thông tin cho hạ nghị sĩ về tình hình quan hệ hai nước trong những năm qua đã có sự phát triển vượt bậc, thương mại hai chiều đã đạt 36 tỷ đô la (2014), hai nước hiện nay đang tích cực triển khai các lĩnh vực ưu tiên đề ra trong Đối tác toàn diện cũng như kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2015. Đại sứ khẳng định chính sách của Chính phủ Việt Nam là hết sức coi trọng vai trò của cộng đồng người Việt tại Mỹ đối với sự phát triển của đất nước cũng như việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Về tình hình khu vực và Biển Đông, Đại sứ chia sẻ với nghị sĩ về những nỗ lực và đóng góp tích cực của Việt Nam và ASEAN trong các tiến trình hợp tác khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển chung, cũng như chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, các nguyên tắc ứng xử của khu vực.