Đại sứ Phạm Quang Vinh dự Hội thảo về phát triển của Việt Nam

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ PHẠM QUANG VINH
 TẠI HỘI THẢO VỀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM
(Đại học Harvard, Boston, 5.1.2015)

 

1.    Tôi rất vui mừng đến dự và phát biểu tại Hội thảo về Phát triển của VN hôm nay. Đây cũng là dịp đầu năm mới 2015, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quí vị và chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
2.    Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội thảo này. Tôi mong lắng nghe ý kiến đóng góp của các quí vị, những chuyên gia về kinh tế và các lĩnh vực, gắn bó, tâm huyết với VN, với sự phát triển thịnh vượng của VN. Tôi tin rằng, điều này cũng sẽ góp phần chia sẻ và kết nối những góc nhìn của chuyên gia trong và ngoài nước, cùng tư vấn, đóng góp cho việc xây dựng chính sách phát triển của VN. Vì lẽ đó, xin cảm ơn quí vị.
3.    Chủ trương và chính sách của Chính phủ VN là khuyến khích và ủng hộ sự đóng góp của trí thức VN vào các lĩnh vực phát triển của đất nước, từ khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, nông nghiệp, đến các các vấn đề chính sách vĩ mô như ngân hàng, tiền tệ, luật pháp... Trong những năm qua, tiếp tục có nhiều trí thức VN ở bên ngoài, bằng những hình thức khác nhau, đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước và là cầu nối cho quan hệt hợp tác hữu nghị giũa nhân dân các nước với VN, trong đó có nhiều quí vị ở đây hôm nay. Xin hoan nghênh các quí vị đã quan tâm VN, nhất là nhóm nòng cốt của ông Trần Ngọc Anh. 
4.    Về phát triển kinh tế VN, ít phút nữa, các quí vị đại biểu sẽ trao đổi cụ thể và chuyên sâu với tư cách chuyên gia. Tôi chỉ xin chia sẻ một đôi nét khái quát như sau:
-    Một là, tổng kết 2014, kinh tế VN đã có tin khả quan: Đó là, sau thời gian khó khăn, đã lần đầu tiên đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tăng GDP đạt 5.98%, cao hơn hai năm trước và vượt mục tiêu đề ra (5.8%). Kinh tế vĩ mô bước đầu có ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế lấy lại được đà phát triển. Dự kiến tăng GDP 2015 là 6.3%.
-    Hai là, kết quả chung vừa qua cho thấy tính đúng hướng của các chính sách kinh tế vĩ mô và sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ VN, trong đó có việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung vào hạ tầng cơ sở, chính sách và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chưa đủ. Sự ổn định chưa vững chắc và kinh tế còn nhiều khó khăn phía trước, mà Chính phủ VN đã chỉ rõ như: tái cơ cấu còn chậm, nợ công còn cao, năng suất lao động, tính cạnh tranh của hàng hoá chưa cao, còn hạn chế về công nghiệp dịch vụ, công nghệ cao...
-    Ba là, VN đẩy mạnh chủ trương hội nhập quốc tế, bao gồm cả hội nhập kinh tế quốc tế, trong khi kinh tế thế giới, khu vực và bản thân VN vẫn đang đứng trước khó khăn, rủi ro. Hiện tại, VN cùng một lúc đang đàm phán và hoàn tất nhiều hiệp định thương mại đa phương và song phương, trong đó đáng chú ý có những hiệp định tiêu chuẩn cao như TPP hay hiệp định với châu Âu. Điều này mở ra những cơ hội rất lớn, nhưng không phải mặc nhiên, trong khi không ít thách thức đi kèm.
-    Bốn là, VN đang tổng kết 3 thập kỷ đổi mới và chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII, bàn những quyết sách quan trọng trong đó có việc bảo đảm thành công đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào 2020. Như vậy, các chính sách, chỉ tiêu kinh tế, phát triển 5 năm tới và dài hơi hơn có ý nghĩa quyết định.
5. Tôi mong rằng, trên cơ sở đó và từ kinh nghiệm của các nước, tại Hội thảo, các chuyên gia sẽ chia sẻ các ý kiến xây dựng của mình. Mặt khác, tôi chia sẻ ý kiến gợi ý, từ Hội thảo này, sắp tới chúng ta cần bàn, xây dựng mạng lưới - networking - các chuyên gia, trí thức VN, bạn bè của VN, tham gia nghiên cứu, đóng góp cho xây dựng và phát triển của VN. Tôi muốn nói thêm, 2015 cũng là năm kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao VN-HK. Mong rằng các quí vị, bạn bè, cả VN và HK, cùng đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.
    ĐSQ VN tại HK sẽ phối hợp tích cực, và sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng chuyên gia, kiều bào với Chính phủ, các cơ quan trong nước của VN.
    Cuối cùng, xin cảm ơn và chúc thành công./.

Tôi rất vui mừng đến dự và phát biểu tại Hội thảo về Phát triển của VN hôm nay. Đây cũng là dịp đầu năm mới 2015, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quí vị và chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

  1. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội thảo này. Tôi mong lắng nghe ý kiến đóng góp của các quí vị, những chuyên gia về kinh tế và các lĩnh vực, gắn bó, tâm huyết với VN, với sự phát triển thịnh vượng của VN. Tôi tin rằng, điều này cũng sẽ góp phần chia sẻ và kết nối những góc nhìn của chuyên gia trong và ngoài nước, cùng tư vấn, đóng góp cho việc xây dựng chính sách phát triển của VN. Vì lẽ đó, xin cảm ơn quí vị.
  1. Chủ trương và chính sách của Chính phủ VN là khuyến khích và ủng hộ sự đóng góp của trí thức VN vào các lĩnh vực phát triển của đất nước, từ khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, nông nghiệp, đến các các vấn đề chính sách vĩ mô như ngân hàng, tiền tệ, luật pháp... Trong những năm qua, tiếp tục có nhiều trí thức VN ở bên ngoài, bằng những hình thức khác nhau, đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước và là cầu nối cho quan hệt hợp tác hữu nghị giũa nhân dân các nước với VN, trong đó có nhiều quí vị ở đây hôm nay. Xin hoan nghênh các quí vị đã quan tâm VN, nhất là nhóm nòng cốt của ông Trần Ngọc Anh.
  2. Về phát triển kinh tế VN, ít phút nữa, các quí vị đại biểu sẽ trao đổi cụ thể và chuyên sâu với tư cách chuyên gia. Tôi chỉ xin chia sẻ một đôi nét khái quát như sau:
  • Một là, tổng kết 2014, kinh tế VN đã có tin khả quan: Đó là, sau thời gian khó khăn, đã lần đầu tiên đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tăng GDP đạt 5.98%, cao hơn hai năm trước và vượt mục tiêu đề ra (5.8%). Kinh tế vĩ mô bước đầu có ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế lấy lại được đà phát triển. Dự kiến tăng GDP 2015 là 6.3%.
  • Hai là, kết quả chung vừa qua cho thấy tính đúng hướng của các chính sách kinh tế vĩ mô và sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ VN, trong đó có việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung vào hạ tầng cơ sở, chính sách và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chưa đủ. Sự ổn định chưa vững chắc và kinh tế còn nhiều khó khăn phía trước, mà Chính phủ VN đã chỉ rõ như: tái cơ cấu còn chậm, nợ công còn cao, năng suất lao động, tính cạnh tranh của hàng hoá chưa cao, còn hạn chế về công nghiệp dịch vụ, công nghệ cao...
  • Ba là, VN đẩy mạnh chủ trương hội nhập quốc tế, bao gồm cả hội nhập kinh tế quốc tế, trong khi kinh tế thế giới, khu vực và bản thân VN vẫn đang đứng trước khó khăn, rủi ro. Hiện tại, VN cùng một lúc đang đàm phán và hoàn tất nhiều hiệp định thương mại đa phương và song phương, trong đó đáng chú ý có những hiệp định tiêu chuẩn cao như TPP hay hiệp định với châu Âu. Điều này mở ra những cơ hội rất lớn, nhưng không phải mặc nhiên, trong khi không ít thách thức đi kèm.
  • Bốn là, VN đang tổng kết 3 thập kỷ đổi mới và chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII, bàn những quyết sách quan trọng trong đó có việc bảo đảm thành công đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào 2020. Như vậy, các chính sách, chỉ tiêu kinh tế, phát triển 5 năm tới và dài hơi hơn có ý nghĩa quyết định.

5. Tôi mong rằng, trên cơ sở đó và từ kinh nghiệm của các nước, tại Hội thảo, các chuyên gia sẽ chia sẻ các ý kiến xây dựng của mình. Mặt khác, tôi chia sẻ ý kiến gợi ý, từ Hội thảo này, sắp tới chúng ta cần bàn, xây dựng mạng lưới - networking - các chuyên gia, trí thức VN, bạn bè của VN, tham gia nghiên cứu, đóng góp cho xây dựng và phát triển của VN. Tôi muốn nói thêm, 2015 cũng là năm kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao VN-HK. Mong rằng các quí vị, bạn bè, cả VN và HK, cùng đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.

    ĐSQ VN tại HK sẽ phối hợp tích cực, và sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng chuyên gia, kiều bào với Chính phủ, các cơ quan trong nước của VN.

    Cuối cùng, xin cảm ơn và chúc thành công./.