Thông báo nghỉ Quốc khánh Việt Nam và Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C xin thông báo:

Nhân dịp Lễ Quốc khánh Việt Nam và Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ, Đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 2/9 đến ngày 5/9/2011.