Thông báo chiếu phim " Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Với sự tài trợ của ĐSQ Việt Nam tại Washington và một số tổ chức, cá nhân khác, Quỹ văn hóa giáo dục Việt Nam (IVCE) sẽ tổ chức trình chiếu bộ phim " Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Bộ phim mới đây được Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch chọn là phim đại điện của Việt Nam tranh dự giải Oscar 2009. Ngoài chiếu phim, chương trình còn có giao lưu giữa các trường với đạo diễn phim Đặng Nhật Minh.

Lịch chiếu phim của IVCE như sau:

Brown University: Nov 4
Wesleyan University: Nov 5
Smith College: Nov 6
Holycross College: Nov 8
Yale University: Nov 9
Harvard University: Nov 10
Temple University & Upenn: Nov 11
Princeton University: Nov 12
George Mason: Nov 13
New York University: Nov 14
Cornell University: Nov 20

Thông tin chi tiết xem thêm tại website : www.ivce.org