Giá vé chung cho nguời Việt Nam ở nuớc ngoài

Báo Thương mại 11/5 : Từ tháng 5/2001, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam áp dụng giá vé máy bay Nội Bài - Tân Sn Nhất 1,2 triệu đồng đối với công dân Việt Nam và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài và giá vé 1,8 triệu đồng với người nưuớc ngoài; tháng 7/2002, giá vé tưng ứng là 1,35 triệu đồng và 1,65 triệu đồng; từ tháng 12/2003, áp dụng giá vé thống nhất 1,5 triệu đồng.

Đợt điều chỉnh giá bán điện vào tháng 7/2001 sẽ thực hiện thống nhất một giá bán điện không phân biệt doanh nghiệp có vốn đầu tưu nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, theo đó, các doanh nghiệp FDI sẽ đưuợc giảm 6-15% so với giá hiện hành.