TBT Nông Đức Mạnh gặp gỡ các nhà báo

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Ngay sau khi bế mạc Đại hội 9 đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 22/4, tại Hôi trường Ba Đình, nơi vừa diễn ra Đại hội, tân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc gặp gỡ với gần 500 nhà báo trong và ngoài nước.

Sau khi thông báo tóm tắt nội dung và kết quả của Đại hội, Tổng bí thư cám ơn các nhà báo đã đưa tin kịp thời diễn tiến Đại hội cũng suốt quá trình chuẩn bị đại hội.

Tổng bí thư nhấn mạnh, Đảng cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của báo chí. Trong những năm qua báo chí Việt Nam đã góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ và làm lành mạnh bầu không khí xã hội. Báo chí Việt Nam vừa ra sức tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước vừa là diễn đàn của nhân dân
được nhân dân yêu mến và tin cậy. Báo chí Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội.

Tổng bí thư cũng cám ơn các hãng thông tấn, các báo chí nước ngoài đã giới thiệu chân thật về đất nước Việt Nam, góp phần cho nhân dân các nước hiểu hơn về đất nước, con người và Đảng của Việt Nam. Tổng bí thư bày tỏ hy vọng rằng các nhà báo quốc tế tiếp tục góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị, sự hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và các nước trên thế giới vì hoà bình, độc lập, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội.

Tổng bí thư đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo xung quanh vấn đề về những việc cần làm ngay sau đại hội, về công tác xây dựng Đảng, về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, ngay sau đại hội Ban chấp hành Trung ương sẽ có chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện những nội dung nghị quyết, trong đó, trung tâm là kinh tế, then chốt là xây dựng Đảng.

Tổng bí thư nêu rõ, những biện pháp chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực nói chung sẽ được tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Đại hội lần này đã bàn và làm rõ thêm những biện pháp, những nội dung cụ thể để thực hiện nghị quyết này một cách tốt hơn, quyết liệt hơn. Tổng bí thư cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết này, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả . Trong thời gian tới Việt Nam phải tiếp tục cải cách một bước bộ máy hành chính, để có một bộ máy tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Tổng bí thư nhấn mạnh, đây là một biện pháp phải làm liên tục và kiên trì.

Về chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng bí thư nêu rõ, Chủ trương của Việt Nam nhất quán chính sách đối ngoại từ trước đến nay là độc lập, tự chủ, đa dạng hoá , đa phương hoá quan hệ đối ngoại; Việt Nam muốn làm bạn, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập, dân chủ và phát triển, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, bình đẳng cùng có lợi, không can thiệp nội bộ của nhau. Với tinh thần đó, Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị, có ưu tiên các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực, các nước xã hội chủ nghĩa.

Tổng bí thư đã kết thúc cuộc họp báo bằng việc nhấn mạnh tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết", coi đó là yếu tố quyết định của mọi thăng lợi./.