Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu cho công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ

 

Hộ chiếu đã cấp và còn giá trị được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp:

 

- Điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân;

 

- Bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi.

 

1. Hồ sơ

 

- Trường hợp điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân thì nộp hộ chiếu kèm theo bản sao có chứng nhận hoặc bản chính của giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh thay đổi cần điều chỉnh;

 

- Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ chuẩn bị hồ sơ như thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu (đối với trẻ em chưa có hộ chiếu) hoặc như thủ tục cấp lại hộ chiếu hết hạn (đối với trẻ em đã có hộ chiếu riêng nhưng nay muốn bổ sung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ).

 

- Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER'S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM. 

 

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Vì sự an toàn của giấy tờ của Quý vị, đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

 

2. Thời hạn xử lý

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc (trừ trường hợp Đại sứ quán nhận thấy hồ sơ có thông tin chưa đầy đủ, chính xác và phải làm thủ tục xác minh với cơ quan có thẩm quyền trong nước).

 

3. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 861-0737 ext 121/123. 

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us