Thủ tục cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, bị mất, bị hư hỏng) cho công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ

 

Công dân Việt Nam đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp đổi hộ chiếu.

 

1. Hồ sơ

 

- Tờ khai đề nghị cấp đổi hộ chiếu (tải tại đây). Đối với trẻ em dưới 14 tuổi thì Tờ khai phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký tên. Nếu đề nghị cấp chung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ thì khai chung vào tờ khai của cha hoặc mẹ và nộp 02 ảnh 3x4cm hoặc 2x2 inch của trẻ em đó;

 

- 02 ảnh 2 inches x 2 inches (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). Một ảnh dán vào Tờ khai, một ảnh đính kèm hồ sơ để làm hộ chiếu mới;

 

- Trường hợp hộ chiếu cũ cần cấp đổi hoặc bị hỏng: bản chính và 01 bản photocopy không cần công chứng (chỉ chụp các trang có các chi tiết nhân thân, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, trang visa nhập cảnh vào Mỹ);

 

- Trường hợp hộ chiếu cũ bị mất thì nộp đơn trình báo mất hộ chiếu (có xác nhận của chính quyền nước sở tại);

 

- Bản chụp giấy tờ chứng minh đương đơn đang cư trú tại Hoa Kỳ do Sở Di trú Hoa Kỳ cấp (I-20, DS-2019, I-797A…);

 

- Nếu Hộ chiếu cũ có sai lệch cần sửa đổi, bổ sung, nộp giấy tờ như Giấy khai sinh, CMND, quyết định của cơ quan Việt Nam có thẩm quyền về việc thay đổi họ tên, giới tính để sửa đổi (bản chính hoặc bản sao có công chứng);

 

- Lệ phí:  Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER'S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM;

 

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Vì sự an toàn của giấy tờ của Quý vị, đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

 

2. Thời hạn xử lý

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc (trừ trường hợp Đại sứ quán nhận thấy hồ sơ có thông tin chưa đầy đủ, chính xác và phải làm thủ tục xác minh với cơ quan có thẩm quyền trong nước).

 

3. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

 

- Giờ làm việc: 9:00 AM - 12:00 PM và 02:00 PM - 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ

 

- Điện thoại: (202) 861-0737 ext 121/123. 

 

- Fax: (202) 861-0917 

 

- Email: visatovn@vietnamembassy.us