Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Văn hoá-thể thao(Tiếp theo 5)
Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục-thể thao, nâng cao sức khoẻ và tầm vóc của người Việt Nam; phòng ngừa bệnh tật; phổ biến rộng rãi kiến thức về tự bảo vệ sức khỏe, về dùng thuốc, về vệ sinh và an toàn thực phẩm, an toàn giao thông để người dân tránh được những rủi ro, bất hạnh không đáng có.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Chiến luoc xã hội
(Tiếp theo 5)
Kinh tế cá thể, tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị được Nhà
nước tạo điều kiện và giúp đỡ để phát triển năng động. Các trang trại phát triển theo nguyên tắc tự nguyện, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: CNXH và đổi mới(Tiếp theo 3)
15 năm đổi mới (1986 - 2000) đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài học đổi mới do các Đại hội 6,7,8 của Đảng nêu lên đến nay vẫn còn có giá trị lớn, nhất là những bài học sau đây :

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: Vấn đề tồn tại


(Tiếp theo 2)
Những thành tựu trong 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của nước ta.

Du thảo Báo cáo Đại hội đảng VIIII: VN thế kỷ 20 và triển vọngHà Nội (Ttxvn 3/2/2001)
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá Viii trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Ix của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Toàn văn Dự thảo như sau:

Năm 2001 cố gắng mổ mắt cho100.000 người mùHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)

Năm 2001, cả nước phấn đấu có khoảng 100.000 người mù được mổ đục thủy tinh thể.

Các trung tâm mắt, khoa mắt tại các bệnh viện trong cả nước sẽ được nâng cao năng lực hoạt động. Các đoàn bác sĩ sẽ về khám, chữa bệnh về mắt lưu động tại các vùng nông thôn sâu.

112,900 đảng viên mới năm 2000

Năm 2000, Kết Nạp Gần 112.900 Đảng ViênHà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Năm 2000, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết nạp được gần 112.900 Đảng viên.

Việt Nam khai thác tuyến cáp viễn thông đất liền quốc tế
Hà Nội (Ttxvn 2/2/2001)
Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cho biết, Việt Nam bắt đầu khai thác hệ thống cáp viễn thông đất liền đầu tiên dài 7.000 km nối giữa Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thai Lan, Maylaysia và Singapore.

Đâylà tuyến cáp quang Quốc tế thứ 3 vào Việt Nam. Trước đó, có tuyến cáp quang biển Tvh(Thái Lan-việt Nam- Hồng Kông) và tuyến cáp quang biển Sea-me-we3 với sự tham gia của 34 nước ở châu Âu, á, Mỹ.

Các trang