LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2023

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2023 của Đại Sứ quán như sau:

 

Tháng Một   Chủ Nhật     01       Năm mới Dương lịch (V-M)
  Thứ Hai    02 Năm mới Dương lịch (V-M)
  Thứ Hai  16 Ngày sinh Martin Luther King (M)    
  Thứ Sáu 20 Tết Âm lịch (V)
  Thứ Bảy     21 Tết Âm lịch (V)
  Chủ Nhật  22 Tết Âm lịch (V)
  Thứ Hai  23 Tết Âm lịch (V)
  Thứ Ba     24 Tết Âm lịch (V)
  Thứ Tư 25 Tết Âm lịch (V)
  Thứ Năm    26 Tết Âm lịch (V)
Tháng Hai  Thứ Hai  20 Ngày Tổng thống (M) 
Tháng Tư Thứ Bảy 29 Giỗ tổ Hùng Vương (V)
  Chủ Nhật   30 Ngày Thống Nhất (V)
Tháng Năm Thứ Hai 01 Ngày Quốc tế Lao động (V)   
  Thứ Hai 29 Ngày Tưởng niệm Liệt sỹ (M)   
Tháng Bảy Thứ Ba 04 Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)
Tháng Chín Thứ Sáu   01 Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)
  Thứ Hai    04 Ngày Lao động (M)
Tháng Mười Thứ Hai 09 Ngày Columbus (M)    
Tháng Mười Một Thứ Năm 23 Ngày lễ Tạ ơn (M)
Tháng Mười Hai Thứ Hai 25 Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ