Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Hoa Kỳ

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao ra thông cáo nêu rõ nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29-31/5./.