Đối thoại lao động Việt Nam - Hoa Kỳ 2014

Đối thoại lao động 2014 giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ đã được tổ chức ngày 5/12, tại Hà Nội.

 

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đang hướng đến mốc kỷ niệm 20 năm, trong đó, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lao động hai nước là 15 năm.

 

Thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc đối thoại định kỳ, chia sẻ thông tin về thuận lợi, khó khăn, thách thức trên nhiều lĩnh vực.

 

Mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng được mở rộng trên nhiều mặt xây dựng luật pháp, hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, trẻ em...

 

Đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của Bộ Lao động Hoa Kỳ trong thời gian qua, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp hy vọng với tinh thần cởi mở, thẳng thắng, hai bên sẽ trao đổi thông tin, đánh giá lại sự hợp tác trong thời gian qua để hướng tới sự hợp tác vững bền trong tương lai.

 

Phó Thứ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ Mark Mitterhause cho biết thời gian qua, Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có nhiều dự án trao đổi và các hoạt động tăng cường hợp tác.

 

Đối thoại lao động giữa hai bên lần này là cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai bên. Thông qua đó, hai Bộ sẽ cùng đánh giá việc thực hiện biên bản ghi nhớ trong thời gian qua; xem xét các vướng mắc, hạn chế, đề ra các giải pháp mở rộng cơ hội hợp tác, tăng cường thúc đẩy quá trình thực thi pháp luật, hướng đến việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vào năm 2015.

 

Với bốn phiên làm việc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Hoa Kỳ tập trung thảo luận, trao đổi về việc triển khai những hợp tác kỹ thuật trong việc xây dựng, thực thi pháp luật lao động; chia sẻ thông tin về lĩnh vực thanh tra, quan hệ lao động; mở ra khả năng hợp tác về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, an toàn vệ sinh lao động.

 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã cập nhật những nỗ lực trong việc thực thi chính sách pháp luật về lao động thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012.

 

Đây là đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 11, trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ.

 

Đối thoại tạo điều kiện để hai bên trao đổi thẳng thắn về những vấn đề cùng quan tâm, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ./.