Liên quan đến "Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2009" của BNG Hoa Kỳ

Ngày 26/10/2009, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2009” về tình hình tôn giáo ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 28/10/2009, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với các nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam được nêu trong báo cáo này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói:

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Các quyền này được quy định rõ trong Hiến pháp và bảo đảm trên thực tế. Sự phát triển mạnh mẽ của các tôn giáo và đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú của người dân là những minh chứng sống động về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn có những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam.