CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ CÓ THỜI HẠN Ở HOA KỲ

Công dân Việt Nam đang học tập, công tác, làm việc, du lịch có thời hạn tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp đổi hộ chiếu.

Hồ sơ gồm:
•    Tờ khai đề nghị cấp đổi hộ chiếu (mẫu download pdf). Khai đầy đủ tất cả các mục.

•    02 ảnh 2 inches x 2 inches (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). Một ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh đính kèm hồ sơ để làm hộ chiếu mới

•    Hộ chiếu cũ: 01 bản chính và 01 bản photocopy không cần công chứng (chỉ chụp các trang có các chi tiết nhân thân, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, trang ảnh, trang visa nhập cảnh vào Mỹ;

•    Nếu Hộ chiếu cũ có sai lệch cần sửa đổi, bổ sung, nộp giấy tờ như Giấy khai sinh, CMND, quyết định của cơ quan Việt Nam có thẩm quyền về việc thay đổi họ tên, giới tính để sửa đổi.

•    Bản chụp giấy tờ chứng minh đương đơn đang cư trú tại  Hoa Kỳ do Sở Di trú Hoa Kỳ cấp (I-20, DS-2019, I-797A,…).

•    Lệ phí:  Trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER’S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.  

•    Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

Lưu ý:
1)    Tờ khai không đầy đủ hoặc không thực hiện đúng theo hướng dẫn sẽ bị trả hồ sơ.

2)    Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

a.    Trẻ em dưới 14 tuổi có thể được cấp riêng hộ chiếu hoặc cấp chug vào hộ chiếu Việt Nam của cha, mẹ đẻ hoặc cha, mẹ nuôi (sau đây gọi chung là cha mẹ); không cấp chung hộ chiếu với người giám hộ; chỉ cấp hộ chiếu cho trẻ em đó khi xác định có quốc tịch Việt Nam

b.    Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu và ảnh theo quy định trên đây cần nộp thêm Hộ chiếu cũ của trẻ em đã hết hạn sử dụng hoặc 01 bản sao giấy khai sinh, trong đó xác định rõ quốc tịch Việt Nam của trẻ em đó; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải nộp kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của trẻ em này; trong trường hợp trẻ em là con nuôi thì phải nộp thêm một bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

c.    Tờ khai phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký tên. Nếu đề nghị cấp chung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ thị khai chung vào tờ khai của cha hoặc mẹ và nộp 02 ảnh 3x4cm hoặc 2x2 inch của trẻ em đó.

Nếu quý vị có câu hỏi thêm xin vui lòng liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:    
-  Giờ tiếp nhận hồ sơ tại Đại sứ quán: từ 9:30 đến 12:00 các buổi sáng thứ Hai – thứ Sáu.
-  Điện thoại số:    (202) 861 0737 ext 123.
-  Fax:          (202) 861 1297  và  (202) 861 0917
-  Website:           http://www.vietnamembassy.us
- Email:        vnconsular@vietnamembassy.us
-  Địa chỉ:        1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036.