Đăng ký giữ quốc tịch

Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

A.    Quy định chung

1.    Người Việt Nam định cư ở nước ngoài định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 07 năm 2009 mà không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam.
2.    Việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 01 tháng 07 năm 2014. Hết thời hạn này, người nói tại điểm 1 không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì mất quốc tịch Việt Nam.    

B. Thủ tục giữ quốc tịch Việt Nam, hồ sơ gồm:

-   Tờ khai theo mẫu đính kèm (mẫu download pdf);

Tờ khai lý lịch (mẫu download pdf)

-   Bản sao có công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, gồm một trong các giấy tờ sau:

    + Giấy khai sinh; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;

    + Giấy chứng minh nhân dân;

    + Hộ chiếu Việt Nam

    + Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
 
- Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER’S CHECK cho “EMBASSY OF VIETNAM”.

- Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS) hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Để đảm bảo, đề nghị quý vị KHÔNG nên sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
- Giờ tiếp nhận hồ sơ tại Đại sứ quán: từ 9:30 đến 12:00 các buổi sáng thứ Hai – thứ Sáu
- Giải đáp, tra cứu kết quả: điện thoại số (202) 861 0737 ext 123
- Fax: (202) 861 1297 và (202) 861 0917
- Website: http://www.vietnamembassy.us
- Email: vnconsular@vietnamembassy.us
- Địa chỉ: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036