Lịch nghỉ Lễ

LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2018

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2018 của Đại Sứ quán như sau:
 

Tháng Một                 

Thứ Hai                        01        Năm mới Dương lịch (V-M)

Thứ Hai                        15        Ngày sinh Martin Luther King (M)     

 

Tháng Hai 

Thứ Năm                      15        Tết Âm lịch (V)

Thứ Sáu                       16        Tết Âm lịch (V)

Thứ Bảy                       17        Tết Âm lịch (V)

Chủ Nhật                      18        Tết Âm lịch (V)

Thứ Hai                        19        Tết Âm lịch (V)

Thứ Ba                         20        Ngày Tổng thống (M)             

 

Tháng Tư

Thứ Tư                         25        Giỗ tổ Hùng Vương (V)

Thứ Hai                        30        Ngày Thống Nhất (V)

 

Tháng Năm

Thứ Ba                         01         Quốc tế Lao động (V)              

                      

Tháng Bảy

Thứ Tư                         04        Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M)

 

Tháng Chín

Thứ Hai (nghỉ bù)          03        Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V)

 

Tháng Mười

Thứ Hai                        08        Ngày Columbus (M)    

 

Tháng Mười Một

Thứ Năm                      22        Ngày lễ Tạ ơn (M)

Thứ Hai (nghỉ bù)          11        Ngày Cựu chiến binh (M) 

                                   

Tháng Mười Hai

Thứ Ba                         25        Ngày Giáng sinh (M)  

 

V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam

M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ