Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

 

Đại sứ quán nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ vô cùng thương tiếc báo tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần ngày 01 tháng 10 năm 2018.

 

Suốt quá trình hoạt động, công tác, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, công cuộc Đổi mới, cũng như quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tang lễ của nguyên Tổng Bí thư sẽ được tổ chức theo nghi lễ Quốc tang trong các ngày 06 và 10/10/2018.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ mở sổ tang tại trụ sở Đại sứ quán, 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington D.C. 20036, vào ngày Thứ Năm, 04/10/2018, từ 10:00 – 12:00 và từ 14:00 – 17:00 và Thứ Sáu, 05/10/2018, từ 09:00 - 12:00.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo./.