Đại sứ Phạm Quang Vinh tiếp xúc các Nghị sĩ Hoa Kỳ

Tiếp theo chương trình gặp gỡ và chào hỏi các chính khách Hoa Kỳ, trong hai ngày 10-11/12/2014, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã gặp TNS Ben Cardin (DC-Maryland)-Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, HNS Steve Chabot (CH-Ohio), Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và HNS Madeleine Bordallo (DC-Guam), thành viên các Ủy Quân lực và Tài nguyên thiên nhiên.

 

Tại các buổi gặp, các nghị sĩ đều bày tỏ sự đánh giá cao khuôn khổ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, tiến bộ trong quan hệ, các nội dung hợp tác ngày càng thực chất cũng như tiềm năng phát triển của quan hệ thời gian tới. Các Nghị sĩ cho rằng năm 2015 sẽ tạo một dấu mốc mới đầy ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Với tư cách là những người theo dõi sát sao tình hình khu vực, các nghị sĩ cho rằng châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một trọng tâm chiến lược hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có vai trò quan trọng của các đối tác như ASEAN và Việt Nam. Các nghị sĩ nêu quan điểm các tranh chấp trong khu vực cần được giải quyết qua con đường hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử của khu vực.

 

Đại sứ Phạm Quang Vinh nêu và trao đổi với các nghị sĩ về hướng tới kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, những mục tiêu thúc đẩy quan hệ trong nhiệm kỳ trước mắt cũng như về lâu dài, đồng thời bày tỏ mong muốn các nghị sĩ tiếp tục ủng hộ quan hệ phát triển vì lợi ích của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.