Diễn đàn Việt Nam tại Thủ đô Oa-xinh-tơn (Hoa Kỳ)

Ngày 5/2/2012, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chính thức thành lập Diễn đàn Việt Nam (Vietnam Forum) và tổ chức thành công cuộc trao đổi bàn tròn đầu tiên về chính sách đối ngoại Việt Nam dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Diễn đàn Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tăng cường trao đổi về các chủ đề liên quan đến Việt Nam và quan hệ Việt – Mỹ. Đây cũng là kênh để Đại sứ quán mở rộng quan hệ với các học giả, các nhà hoạch định chính sách và lắng nghe ý kiến của họ về các vấn đề có liên quan đến an ninh và phát triển của Việt Nam. Cũng thông qua diễn đàn, Đại sứ quán mong tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trẻ đến Việt Nam.

Buổi tọa đàm bàn tròn diễn ra tại “Nhà Việt Nam” (trụ sở của Đại sứ quán) với sự tham gia của nhiều học giả đến từ các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn, một số chuyên gia Việt kiều, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Quốc hội Mỹ và các đại diện đến từ Ngân hàng thế giới, một số tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường là diễn giả chính tại buổi trao đổi. Đại sứ trình bày các mục tiêu đối ngoại của Việt Nam đến 2020 và nêu bật những điểm mới trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đại hội XI, đặc biệt là chủ trương hội nhập quốc tế, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…

Các đại biểu đánh giá cao Diễn đàn Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, coi đây là kênh trao đổi thực chất và hữu ích cho những người quan tâm đến khu vực nói chung, Việt Nam nói riêng và quan hệ Việt - Mỹ. Nhiều đại biểu chia sẻ suy nghĩ và đặt câu hỏi về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn, về hợp tác ASEAN, về quá trình đàm phán tham gia Hiệp định xuyên Thái Bình Dương, vấn đề Biển Đông, dân chủ nhân quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền... Cuộc trao đổi được tiến hành trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, và xây dựng. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục định kỳ tổ chức các cuộc trao đổi về các chủ đề quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam và khu vực trong những tháng tới, trong đó mời các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách trong nước, ASEAN và Mỹ đến với “Diễn đàn Việt Nam”./.