Thông cáo Báo chí ngày làm việc thứ ba của Đại hội

Hà Nội (Ttxvn 21/4/2001)

Ngày 21 tháng 4, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội, các đại biểu Đại hội tiếp tục tham luận và các đại biểu quốc tế phát biểu chào mừng Đại hội.

Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn An, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Đại hội sau đây đã đọc tham luận tại Đại hội:

1- Đồng chí Hữu Thọ, đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng tham luận về tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng trong Đảng.

2- Đồng chí Lê Nam Giới, đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ.

3- Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh, đại biểu Đảng bộ khối Kinh tế Trung ương.

4- Đồng chí Bùi Sĩ Tiếu, đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

5- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, đại biểu Đảng bộ khối Kinh tế.

6- Đồng chí Trần Thanh Bình, đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh .

7- Đồng chí Lê Đức Bình, đại biểu Đảng bộ khối Nội chính.

8- Đồng chí Lê Hoàng Quân, đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

9- Đồng chí Đặng Hữu, đại biểu Đảng bộ khối Khoa giáo.

Các đại biểu quốc tế sau đây đã phát biểu chào mừng Đại hội:

1- Đồng chí Giô-de Ca-na-nô-va, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bồ- đào- nha.

2- Đồng chí Cri-xti-an Cô-béc-gơ, Uỷ viên Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tài chính và tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đức .

3- Đồng chí Hoan Các-lốt Xê-ra , Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản ác-hen-ti-na.

4- Ngài Gơ-lát-xtôn Nkom-phê, Uỷ viên Trung ương Đảng Đại hội Dân tộc Phi (Anc), Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Phi Nam Phi.

4- Đồng chí Xmi-nơ Nơ-qua Ny-a-na, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi.

5- Ngài Rê-nét Tê-dết, Uỷ viên Ban lãnh đạo toàn quốc, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô Ni-ca- ra-goa.

7- Đồng chí Hô-xê Rây-nan-du Các-van-lô, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bra-xin.

8- Ngài E-đu-a-đô An-phôn-xô Li-na-rết Ri-vê-ra, Uỷ viên Hội đồng toàn quốc, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti.

Trong khuôn khổ Đại hội, sáng nay (21/4/2001), đã diễn ra cuộc họp báo chuyên đề về đại Đoàn kết dân tộc, tôn giáo và dân tộc. Các đồng chí Trần Văn Đăng, Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ, Cư Hoà Vần, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội chủ trì cuộc họp báo.

Buổi chiều, Đại hội nghỉ làm việc tại Hội trường./.